Thông báo đối soát giao dịch ngày 25/12/2018

Thông báo đối soát giao dịch ngày 25/12/2018

Kính chào quý khách.

Payviet.net Thông báo đối soát giao dịch ngày 25/12/2018. 

Nguyên nhân: Hệ thống giao dịch được thay đổi về cơ cấu chiết khấu. tất cả các khách hàng có phát sinh giao dịch từ 04h:00 AM ngày 25/12/2018 đến 07h:40 AM ngày 25/12/2018 đều thuộc diện đối soát giao dịch. nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. tất cả các khách hàng có phát sinh biến động số dư trừ tài khoản hoặc được cộng từ admin .

Trân trọng thông báo.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ tại payviet.net