Trạng thái hệ thống

Loại ThẻTrạng thái
VIETTELĐang hoạt động
MOBIPHONEĐang hoạt động
VINAPHONEĐang hoạt động
GATEĐang hoạt động